انواع اضطراب خوب و بد

انواع اضطراب

انواع اضطراب خوب و بد در از نظر اوج یادگیری

انواع اضطراب خوب و بد و کارایی آن

اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده (طبیعی) :

به اضطراب کم و یا در حد معقول که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت می‌ شود و نتیجه

بهتری را عاید فرد می‌کند اضطراب تسهیل یا تسریع کننده اطلاق می‌شود.

نشانه‌ ها یا علایم اضطراب تسهیل یا تسریع کننده:

فرد به خاطر مرور کردن درس‌ هایش دچار هیجان می‌شود.

خودش را در اتاقش حبس می‌کند و مشغول درس خواندن می‌ شود و به

کوچکترین مزاحمت اعتراض می‌کند.

به شیوه‌ ی خاصی درس‌هایش را مرور می‌کند

مثلاً با صدای بلند درس می‌خواند در اتاق راه می‌رود و یا دراز می‌کشد.

به درخواست‌ های اطرافیان توجه نمی‌ کند یا در مقابل خواسته‌ ها

با اعتراض می‌گوید که درس دارد.

کم غذا یا نسبت به غذایی بی‌میل می‌شود.

اضطراب ناتوان کننده (غیر طبیعی)

اضطراب ناتوان کننده دلهره و تشویق شدیدی است که یا خود فرد دارد و یا اطرافیان

آن را در فرد تشدید می‌کنند اضطراب شدید اثر منفی روی عملکرد فرد می‌گذارد

زیرا با متأثر و درگیر کردن ذهن

زمینه‌ فراموشی‌های زودگذر و خطاهای ادراکی را فراهم می‌کند.

نشانه‌ های اضطراب ناتوان‌کننده:

فرد به خاطر مرور درس‌ هایش دچار هیجان بیش از حد می‌شود.

دارای دلشوره و دل‌ بهم خوردگی (احساس پروانه در شکم) است.

هنگام مرور درس‌ هایش دستپاچه و عجول است.

از اینکه هر چه می‌خواند، چیزی نمی‌فهمد نالان است.

شماره تماس جهت ارتباط با برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰

دیدگاهتان را بنویسید