بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور سراسری سال ۹۸ در اوج یادگیری

بودجه بندی درس زیست شناسی

بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور سراسری سال ۹۸ در اوج یادگیری

درس زیست شناسی مهم ترین درس رشته ی تجربی می باشد که موفقیت در این درس می تواند به دستیابی به رتبه ی خوب در رشته ی تجربی و در نهایت رسیدن به رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی منجر شود. برای همین اطلاع از بودجه بندی درس زیست شناسی می تواند به بهبود برنامه ریزی و اولویت بندی دانش آموزان کنکوری انتشارات گیلنا کمک شایانی کند.

البته شما داوطلبان برنامه زنگ پنجم این را باید در نظر داشته باشید تا جای ممکن سعی کنید تمام فصول درس زیست شناسی را بخوانید و هیچ درسی را حذف نکنید چون ارتباط تنگاتنگی بین فصول این درس برقرار می باشد و ممکن است با حذف بعضی فصول در یادگیری و فهم دیگر فصول احساس ضعف کنید پس شما دانش آموزان کنکور اسان تا حد امکان همه ی فصول زیست شناسی را با دقت بخوانید و بین فصول این درس ارتباط برقرار کنید.

در ادامه بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور ۹۸ توسط مشاوران اوج یادگیری آورده شده است:

زیست شناسی دیروز امروز فردا                                            ۰تست

گوارش و جذب مواد                                                               ۳تست

تبادلات گازی                                                                          ۲تست

گردش مواد در بدن                                                               ۳تست

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد                                               ۳تست

از یاخته تا گیاه                                                                       ۳تست

جذب و انتقال مواد در گیاهان                                               ۲تست

تنظیم عصبی                                                                          ۳تست

حواس                                                                                   ۳تست

دستگاه حرکتی                                                                      ۲تست

تنظیم شیمیایی                                                                     ۰تست

ایمنی                                                                                    ۳تست

تقسیم یاخته                                                                        ۱تست

تولید مثل                                                                            ۳تست

تولید مثل نهاندانگان                                                           ۲تست

پاسخ گیاهان به محرک ها                                                     ۱تست

مولکول های  اطلاعاتی                                                         ۲تست

جریان اطلاعات در یاخته                                                      ۳تست

انتقال اطلاعات در نسل ها                                                  ۳تست

تغییر در اطلاعات وراثتی                                                    ۲تست

از ماده به انرژی                                                                 ۱تست

از انرژی به ماده                                                                 ۲تست

فناوری های نوین زیستی                                                    ۱تست

رفتار های جانوران                                                             ۲تست

 

برای اطلاع از بودجه بندی سایر دروس می توانید به دیگر صفحات سایت اوج یادگیری مراجعه نمایید. همچنین برای تعیین سطح و دریافت منابع مهندس امیر مسعودی و دریافت برنامه ریزی رایگان از مشاورین زنگ پنحم و گیلنا و یادگیری آسان با شماره ی ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰ تماس بگیرید تا مشاورین موسسه کنکور اسان شما را راهنمایی کنند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید