بودجه بندی درس شیمی در کنکور سراسری سال ۹۸ در یادگیری آسان

بودجه بندی درس شیمی

بودجه بندی درس شیمی در کنکور سراسری سال ۹۸ در یادگیری آسان

شیمی درسی حیاتی برای رشته ی ریاضی و فیزیک و درسی رتبه آور برای رشته ی تجربی می باشد. پس برای رسیدن به درصد بالا در این درس باید مطالعه ی هدفمند را در دستور کار قرار داد به این منظور شما داوطلبان گیلنا باید اطلاع دقیقی از بودجه بندی درس شیمی در کنکور داشته باشید تا بتوانید زمان خود را به خوبی روی فصول آن تقسیم کنید و از اتلاف وقت روی مباحث نه چندان مهم جلوگیری کنید.

در ادامه مطلب بودجه بندی درس شیمی به همت و تلاش مشاوران اوج یادگیری برای شما داوطلبان عزیز یادگیری آسان آماده شده است:

بودجه بندی درس فیزیک رشته تجربی در کنکور ۹۸

کیهان زادگاه الفبای هستی                                        ۳تست

ردپای گازها در زندگی                                               ۳تست

آب آهنگ زندگی                                                       ۲تست

قدر هدایای زمینی را بدانیم                                     ۴تست

در پی غذای سالم                                                      ۴تست

پوشاک نیازی پایان ناپذیر                                          ۶تست

مولکول ها در خدمت تندرستی                                  ۳تست

آسایش و رفاه در سایه شیمی                                   ۴تست

شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری                    ۴تست

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر                    ۲تست

بودجه بندی درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور ۹۸

کیهان زادگاه الفبای هستی                                     ۲تست

ردپای گازها در زندگی                                            ۳تست

آب آهنگ زندگی                                                    ۶تست

قدر هدایای زمینی را بدانیم                                  ۴تست

در پی غذای سالم                                                   ۵تست

پوشاک نیازی پایان ناپذیر                                      ۴تست

مولکول ها در خدمت تندرستی                              ۳تست

آسایش و رفاه در سایه شیمی                                ۳تست

شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری                ۲تست

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر                ۳تست

شما داوطلبان یادگیری آسان با توجه به بودجه بندی بالا می توانید برنامه ی مطالعاتی هدفمندی برای خود آماده کنید.البته این را هم باید در نظر بگیرید مباحث شیمی تقریبا به هم پیوسته هستند و بهتر است مبحثی را حذف نکنید و مخصوصا روی استوکیومتری مسلط شوید زیرا پایه ی محاسبات شیمی می باشد. برای موفقیت در درس شیمی و رسیدن به درصد بالا همچنین می توانید از محصولات آموزشی شیمی کنکور آسان و گیلنا که تدریس مهندس عارف ربیعیان می باشد استفاده کنید.

برای دریافت نمونه تدریس شیمی مهندس عارف ربیعیان با مشاوران یادگیری آسان و زنگ پنجم و اوج یادگیری در ارتباط باشید و با شماره ی ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید