توضیح در مورد تست های جمع بندی در برنامه زنگ پنجم

تست های جمع بندی

توضیح در مورد تست های جمع بندی در برنامه زنگ پنجم

در دو مطلب قبلی در مورد تست های آموزشی و تست های آزمونی با شما صحبت کردیم و در این مطلب در ادامه ی صحبت های خودمان در مورد روش های تست زنی در سایت برنامه زنگ پنجم می خواهیم شما را با تست های جمع بندی آشنا کنیم.

دقت کنید این نوع تست آخرین مرحله ی تست زنی و طمالعه می باشد و باید قبل از آن مراحل دیگر را انجام دهید.

در قدم اول شما دانش آموزان عزیز برنامه زنگ پنجم باید مطالعه خوبی روی درس مورد نظر داشته باشید و بعد از آن باید تست آموزشی را در دستور کار خود قرار دهید تا روی مطلب خوانده شده به تسلط برسید.

سپس باید تست آزمونی را بزنید تا بتوانید ارزیابی از خود داشته باشید و در صورتی که تسلط خوبی روی مباحث نداشتید باید دوباره روی مبحث مورد نظر مطالعه انجام دهید.

بعد از طی کردن این مراحل نوبت به تست های جمع بندی می رسد.

معمولا این نوع تست مناسب پایان تابستان و پایان ترم اول و ایان توروز و پایان خرداد ماه می باشد.

قبل از اینکه بخواهید تست های جمع بندی را بزنید ابتدا مروری روی جزوه ی خود داشته باشید سپس تست زنی را آغاز کنید.

سعی کنید ابتدا سراغ تست هایی که مشکل داشته اید و تست های نکته دار بروید و آن ها را حل کنید و سپس سراغ تست های دیگر بروید.

داوطلبان عزیز زنگ پنجم به این نکته توجه داشته باشید که تست های جمع بندی باید تمام مبحث را شامل بشوند پس تست ها را طوری انتخاب کنید که بتواند همه ی مباحث را پوشش دهد و به نوعی با زدن تست مروری روی مطالب داشته باشید.

در این نوع تست هم باید نکاتی که در قالب تست ها مهم هستند و اشکالاتتان را در جزوه ی خود یادداشت کنید و مرور کنید که در کنکور آن ها را تکرار نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید