واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور در اوج یادگیری

مقالات

<!DO CTYPE html>

واکنش های کنکوری و مهم شیمی کنکور را در ادامه بخوانید در اوج یادگیری

واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور

حفظ و یادگیری واکنش های شیمی نقش مهمی در حل سوالات محاسباتی دارد که در اینجا واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور را برای شما آورده ایم،کنکور آسان است اوج یادگیری گیلنا

۱.واکنش سوختن ایزواوکتان (بنزین):

۲C8H18 + 25O2 _16CO2 + 18H2O

2.واکنش سوختن اتانول:

C2H5OH + 3O2_____2CO2 + 3H2O

3.واکنش سوختن گلوکز:

۶CH12O6+ 6O2_____6CO2 + 6H2O

4.واکنش سوختن فسفرسفید:

P4 + 5O2_____P4O10

5.واکنش سوختن کربن دی سولفات:

CS2 + 3O2_____CO2 + 2SO2

6.واکنش سوختن نیتروژن با هیدروژن (فرایند هابر):

N2 + 3H2_____2NH3

7.واکنش کربن مونواکسید با هیدروژن (تهیه متانول):

CO + 2H2____CH3OH

8.واکنش گوگرد دی اکسید با اکسیژن:

۲SO2 + O2____2SO3

9.واکنش سدیم اکسید با کربن دی اکسید و رطوبت هوا در کیسه هوا:

Na2O + 2CO2 +H2O ____ 2NaHCO3

10.واکنش تترافسفر دکا اکسید با آب:

P4O10 + 6H2O_____4H3PO4

11.واکنش گاز آمونیاک با گاز هیدروژن کلرید:

NH3 + HCl_____NH4Cl

12.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات:

۲NaHCO3_____Na2CO3 + H2O + CO2

13.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از ۵۰۰ درجه

۴KNO3_____2K2O + 2N2 +5O2

14.واکنش تجزیه پتاسیم کلرات:

۲KClO3 _2KCl + 3O2

15.واکنش از دست دادن آب تبلور مس (II) سولفات:

CuSO4 . 5H2O_____CuSO4 + 5H2O

16.واکنش از دست دادن آب تبلور کبالت(II) کلرید:

CoCl2 . 6H2O_____CoCl2 + 6H2O

17.واکنش تجزیه دی آمونیم کرومات:

(NH4)2Cr2O7_____Cr2O3 + N2 + 4H2O

18.واکنش تجزیه متانول:

CH3OH_____CO + 2H2

19.واکنش تجزیه آلومینیوم سولفات:

Al2(SO4)3_____Al2O3 + 3SO3

20.واکنش تجزیه سرب (IV) اکسید:

۲PbO2_____2PbO + O2

21.واکنش تجزیه سدیم آزید:

۲NaN3_____2Na + 3N2

22.واکنش تجزیه نیتروگلیسیرین:

۴C3H5(NO3)3_____12CO2 + 10 H2O + O2 + 6N2

23.واکنش تجزیه سولفوریل کلرید:

SO2Cl2____ SO2 + Cl2

24.واکنش آلومینیوم با محلول مس (II) سولفات:

۲Al + 2CuSO4______3CuSO4 + Al2(SO4)3

25.واکنش سدیم با آهن (III) اکسید در کیسه هوا:

۶Na + Fe2O3_____2Fe + 3Na2O

26.واکنش منیزیم با سیلیسیم تترا کلرید:

۲Mg + SiCl4_____Si + 2MgCl2

27.واکنش سدیم با اتانول:

۲C2H5OH + 2Na ____H2 + 2C2H5ONa

28.واکنش محلول سرب (II) نیترات با پتاسیم یدید:

Pb(NO3)2 +2Kl _PbI2 + 2KNO3

29.واکنش محلول پتاسیم کرومات با سرب (II) نیترات:

K2CrO4 + Pb(NO3)2____PbCrO4 + 2KNO3

30.واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید:

CaCO3 + 2HCl ____CaCl2 + H2O + CO2

31.واکنش کلسیم کاربید با آب:

CaC2 + 2H2O _ Ca(OH)2+ C2H2

32.واکنش محلول کلسیم هیدروکسید با فسفریک اسید:

۳Ca(OH)2 + 2H3PO4____ Ca3(PO4)2 + 6H2O

33.واکنش منگنز دی اکسید با محلول هیدروکلریک اسید:

MnO2 + 4HCl______MnCl2 + Cl2 + 2H2O

34.واکنش محلول لیتیم پراکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲Li2O2 + 2CO2_____2Li2CO3 + O2

35.واکنش لیتیم هیدروکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲LiOH + CO2_____Li2CO3 + O2

36واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ (تهیه گاز متان):

۲C + 2H2O _CH4 + CO2

37.واکنش تهیه گازآب:

C + H2O_____CO + H2

38.واکنش اکسایش متانول وتهیه متانال:

۲CH3OH+O2_____2H2CO + 2H2O

39.واکنش کلی فرایند هال:

۲Al2O3 + 3C____4Al + 3CO2

شما با یادگیری واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور که در این مقاله آورده شده است می توانید سوالات محسباتی شیمی را بسیار راحت تر از قبل حل نمایید

داوطلبان عزیز میتوانند برنامه ریزی کنکور ۹۸ را بصورت رایگان از موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا و برنامه ی اوج یادگیری،یادگیری آسان،زنگ پنجم دریافت نمایند

مشاورین موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا و برنامه ی اوج یادگیری، یادگیری آسان ،زنگ پنجم تحت نظارت مستقیم استاد حسین احمدی و مهندس امیر مسعودی این برنامه ها را برای شما تنظیم کرده اند

جهت دریافت برنامه ریزی و تهیه منابع آموزشی با شماره ی ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰ تماس بگیرید

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
جلوگیری از عدم تمرکز در مطالعه

جلوگیری از عدم تمرکز در مطالعه در اوج یادگیری عدم تمرکز حواس موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می ‏برند و دلایل مختلف و متعددی دارد همانطور که خود می ‏دانید تمرکز حواس در هر کاری از ضروریات قطعی به شمار می آید گفتنی است تمرکز حواس …

برنامه تلویزیونی اوج یادگیری درمورد تاثیر فیزیک در کنکور توضیح میدهد
مقالات
برنامه اوج یادگیری درمورد تاثیر فیزیک در کنکور توضیح میدهد

تاثیر درس فیزیک در کنکور سراسری چیست ؟ کمتر از ۳ ماه به کنکور سراسری تجربی باقی مانده است . در این میان بسیاری از دانش آموزان به دنبال خواندن منابع صحیح و درس هایی با ضریب بالا هستند تا موفقیت شان را در کنکور سراسری تضمین کنند و به …

مقالات
عادت هایی که شکست در کنکور را حتمی می کند

عادت هایی که شکست در کنکور را حتمی می کند چه کارهایی باعث شکست در کنکور می شوند عدم برنامه ریزی لازم نیست برنامه ی شما بی نقص باشد ، در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند نا امیدی …

تماس