یادگیری عمیق چه زمانی انجام شده؟

یادگیری عمیق

یادگیری عمیق چه زمانی انجام شده؟

با اوج یادگیری مطالعه عمیق خوب داشته باشیم

یادگیری عمیق و خوب

چه زمانی می فهمیم یادگیری عمیق انجام شده است؟

بتوانید آن موضوع را به زبان خود بیان کنید بتوانید در جاهای ضروری علت ها را ذکر کنید و موضوع را تحلیل و تفسیر کنید
بتوانید سوالات خوبی از آنها طرح کنید بتوانید به خوبی به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید
با گذشت زمان به راحتی آن را فراموش نکنید و در

صورت فراموشی با یک نگاه و مرور سریع آن را به یاد آورید
در حل تمرینات و تست ها تسلط و سرعت عمل بیشتری داشته باشید با شناخت و به کار بردن

این روش ها می توانید یادگیری خود را از مطالب درسی تان عمق بیشتری ببخشید و به

راحتی مطالب را سر جلسه امتحان یا حتی در مراحل زندگی به ذهن خود تداعیً مى کند

یکی از کارهایی که باید در مطالعه به آن عادت کنیم استفاده از انگشت (یا خط‌بر) است.

مزایای استفاده از انگشت:

۱. تنظیم سرعت دلخواه در مطالعه

۲. عدم حواس‌پرتی و پرش چشم

۳. گم نکردن خطوط

۴. تمرکز و دقت بالا

۵. درگیری ذهن هنگام مطالعه

۶. عدم برگشت چشم به عقب

آیا برای رسیدن به موفقیت تنها سخت‌ کوش بودن و از خواب و خوراک خود کم ‌کردن کافی است؟!

قطعا پاسخ منفی خواهد بود. تلاش بی‌ وقفه برای کسب موفقیت ضروری است

اما این تلاش باید در مسیر درستی هدایت شود زیرا در غیر این صورت

تبعات آن از تلاش نکردن هم بیشتر خواهد بود زیرا هم زمان را از دست داده‌اید و هم اینکه چیزی کسب نکرده‌اید

به عنوان مثال هنگامی که یک شناگر در حال غرق ‌شدن است

هر چه بیشتر تلاش کند بیشتر در آب فرو می‌رود اما اگر خونسردی

خود را حفظ کرده و دست‌ها و پاها را در مسیر درست و حتی

با تلاش کمتر از پیش حرکت دهد قطعا از غرق ‌شدن نجات خواهد یافت!

پس تلاش بی‌وقفه در مسیر غلط قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

شماره تماس جهت ارتباط با کنکور آسان است ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰

دیدگاهتان را بنویسید