آخرین اخبار : 

اسلایدر

مفهومی خواندن یعنی چه و چگونه و مطالب را به حافظه بلند مدت انتقال دهیم؟گیلنا

<!DO CTYPE html> نکته هایی برای مفهومی خواندن،اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است   دیر فراموش شدن مطالب مطالعه شده ناشی از مطالعه ی دقیق و مفهومی است در اینجا نکاتی را یادآور می شویم،کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا ?مفهومی خواندن ...

چگونه درس بخوانیم تا فراموش نکنیم؟در کنکور آسان است

<!DO CTYPE html> روش های مقابله با فراموشی دروس خوانده شده در کنکور آسان است   مطمئنم بارها دروسی که خواندید را به سرعت فراموش کرده اید مؤسسه کنکور آسان است برای شما راه کاری فوق العاده ارائه میکند تا دیگر از این ...

زیست شناسی را چگونه ترکیبی بخوانیم در اوج یادگیری

<!DO CTYPE html> چگونه زیست کنکور را ترکیبی مفهومی بخوانیم؟در مقاله ی زیر در اوج یادگیری   حتما بارها و بارها شنیدید که زیست رو باید ترکیبی خوند! اما ترکیبی خواندن زیست کنکور یعنی چه طوری مطالعه بشه؟ انتشارات گیلنا کنکور آسان است ...
تماس