آخرین اخبار : 

منابع اوج یادگیری

لیست قیمت منابع زیست شناسی برنامه اوج یادگیری کنکور نظام جدید

زیست شناسی برنامه اوج یادگیری لیست قیمت منابع زیست شناسی برنامه اوج یادگیری کنکور نظام جدید یست شناسی مهم ترین درس رشته ی تجربی است و بالاترین ضریب را در کنکور دارد زیست کنکور بیشترین سوال را در بین دروس تجربی در کنکور سراسری به خود ...

لیست قیمت منابع زبان انگلیسی یادگیری آسان ویژه ی کنکور نظام جدید

لیست قیمت منابع زبان انگلیسی یادگیری آسان ویژه ی کنکور نظام جدید کسب درصد خوب در درس زبان انگلیسی با توجه به نمودار و تراز این درس در کنکور سراسری رتبه شما را به خوبی ارتقا خواهد داد چرا که بسیارند ...

لیست قیمت منابع ادبیات اوج یادگیری ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

منابع ادبیات اوج یادگیری   لیست قیمت منابع ادبیات اوج یادگیری ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید   از آنجا که ادبیات کنکور سراسری ضریب چهار را به خود اختصاص داده است، می توان این درس را تاثیر گذارترین درس عمومی در کنکور به شمار آورد و ...

لیست قیمت منابع شیمی زنگ پنجم ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

منابع شیمی زنگ پنجم لیست قیمت منابع شیمی زنگ پنجم ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید   درس شیمی در کنکور سراسری ریاضی و تجربی ۳۵ تست را به خود اختصاص داده است. این درس جزو دروس حفظی و محاسباتی در کنکور سراسری حساب می‌شود. در ...

لیست قیمت منابع ریاضی یادگیری آسان ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

منابع ریاضی یادگیری آسان لیست قیمت منابع ریاضی یادگیری آسان ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید   اکثر کنکوری ها درصد پایینی در درس ریاضی دارند یا زمان زیادی برای حل تست های آن صرف می کنند که این مشکل دو علت دارد:علت اول ضعف پایه ...

لیست قیمت منابع فیزیک اوج یادگیری ویژه ی کنکور نظام جدید

منابع فیزیک اوج یادگیری لیست قیمت منابع فیزیک اوج یادگیری ویژه ی کنکور نظام جدید اکثر داوطلبان کنکور درصد پایینی در درس فیزیک دارند یا زمان زیادی برای حل تست های آن هدر می دهند که این ضعف از دو عامل ناشی می شود:عامل اول ...

لیست قیمت منابع دین و زندگی زنگ پنجم ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

منابع دین و زندگی زنگ پنجم   لیست قیمت منابع دین و زندگی زنگ پنجم ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید   شاید از نظر خیلی از داوطلبان دین و زندگی درسی راحت و حفظی باشد که بتوان خودخوان آن را یاد گرفت اما مهم ترین مسئله در مورد ...
تماس