اسلایدر

مفهومی خواندن یعنی چه و چگونه و مطالب را به حافظه بلند مدت انتقال دهیم؟گیلنا

نکته هایی برای مفهومی خواندن،اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است   دیر فراموش شدن مطالب مطالعه شده ناشی از مطالعه ی دقیق و مفهومی است در اینجا نکاتی را یادآور می شویم،کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا ?مفهومی خواندن یعنی? ۱️⃣در هر بند کلمات کلیدی را مشخص کنید. …

اسلایدر

چگونه درس بخوانیم تا فراموش نکنیم؟در کنکور آسان است

کنکور آسان است روش های مقابله با فراموشی دروس خوانده شده در کنکور آسان است مطمئنم بارها دروسی که خواندید را به سرعت فراموش کرده اید مؤسسه کنکور آسان است برای شما راه کاری فوق العاده ارائه میکند تا دیگر از این مشکل رنج نبرید ،دلسرد نشوید و درس را …

اسلایدر

زیست شناسی را چگونه ترکیبی بخوانیم در اوج یادگیری

<!DO CTYPE html> چگونه زیست کنکور را ترکیبی مفهومی بخوانیم؟در مقاله ی زیر در اوج یادگیری حتما بارها و بارها شنیدید که زیست رو باید ترکیبی خوند! اما ترکیبی خواندن زیست کنکور یعنی چه طوری مطالعه بشه؟ انتشارات گیلنا کنکور آسان است اوج یادگیری قبل از این که به سراغ …

تماس